Eğitim sitesi.

Yeni bir eğitim yılının başında, eğitim sisteminin problemlerini ele alan bir yazı yazsaydınız, hangi problemleri öncelikli olarak sıralardınız?
İdeolojik eğitim, YÖK, tesettürlü öğrencilere konulan okuma yasağı, müfredat, ders kitapları, öğretmenlerin nitelik ve nicelik olarak yetersizliği, öğretmen maaşlarının azlığı, derslik sayısının azlığı, okulsuzluk, mesleki eğitimin dramatik hali, İmam Hatiplere vurulan kelepçe, kontenjan oyunuyla ilahiyatların kökünün kurutulması, taşımalı eğitim vs...

Bu Çeşmeden Müslümana Su İçmek HARAM !        Vaktiyle Bursa’ da bir Müslüman, eski adı “Yahudilik Yolağzı”, bugünkü adı Arap Şükrü olan muhitte çeşme yaptırmış ve başına bir kitabe eklemiş: “Her kula helâl, Müslüman’a haram!..” Bursa başkent, tabii Osmanlı karışmış, bu nasıl fitnedir diye… … Gitmişler kadıya şikâyete, adam yakalanıp yaka-paça huzûra getirilmiş.

 MODERN ZAMANLARDA AİLE AÇMAZI Bugün kalpsiz bir dünyadan geriye kalan tek barınak, sığınak ve korunak; ailedir… Yani ümmetin diriliş ve direniş karargâhı tüm hasar ve kusurlarına rağmen yine de ailedir… Ancak toplumsal hayatın temel taşı olan aile artık yerinden oluyor… Ailelerimiz deprem kuşağında, fay hattında bulunu...yor. Zemin kaygan ve kırılgan... Her an göçebilir... Çözülen ve çürüyen evlilikler çözüme çok uzak... Yorgun ve yılgın erkekler… Kolu kanadı kırık kadınlar. Çocukluklarına doymamış yarım ve yalnız çocuklar… Analı – babalı ama yetim ve öksüzler… Evet, evler dayanıksız, fertler dermansız, çocuklar duyarsız… “Eyvah” lı ve çok “vah” lı günlerden geçiyoruz. Demem o ki, evlilik artık bir yücelik değil ağır bir yük… Gençler çekiniyor... Düne kadar gözü kapalı evlenenler bugün evlilikten ürküyor...

Öğrencilerin ders çalışırken duygusal zekâsını kullandıracak yöntemler:
İrade: Öğrencinin ders çalışmayı istemesi va da istememesidir. Öğrencinin iradesini kullanması, ders çalışmak içinden gelmemesine rağmen, iradesini kullanarak ders çalışmaya başlamasıdır. Ders çalışmak içinden gelmediği için ders çalışmaz ise iradesini kullanma noktasında zorluk yaşıyordur. Bu zorluğu aşmak için ilk başta kendisini zorlamalıdır. Bu işe başarılı olduğu derslerden başlayabilir.
Azim: Ders çalışırken zor sorularla, anlayamadığı konularla karşılaştığında pes etmeden çalışmaya devam edebilmesidir.
Sabır: Ders çalışırken zorlanmasına, sıkılmasına rağmen ders çalışmaya devam etmesidir.

3 Hikâye, 3 Ders,1 Söz...

Kavak ağacı ile Kabak
Ulu bir kavak ağacının yanında bir kabak filizi boy göstermiş. Bahar ilerledikçe bitki kavak ağacına sarılarak yükselmeye başlamış. Yağmurların ve güneşin etkisiyle müthiş bir hızla büyümüş ve neredeyse kavak ağacı ile aynı boya gelmiş. Bir gün dayanamayıp sormuş kavağa:
-Sen kaç ayda bu hale geldin ağaç?
-On yılda, demiş kavak.

Her istediğine 'evet' derseniz doyumsuz bir çocuk olur
fazilet seyidoğlu - psikolog - 27.04.2011

"Çocuğum mutlu olsun yeter ki!" diyerek onların her istediğini yapan, kuralları daha çok evin küçüklerinin belirlediği aşırı hoşgörülü ailelerde yetişen çocuklar daha bencil, doyumsuz ve mutsuz oluyor. Evde sanki dünya kendi etrafında döndüğünü zanneden çocuk, büyüdüğünde de bu sürecin devam etmesini istiyor.

İNANILMAZ AMA GERÇEK...
 

SORUMLULUK NEDİR, ÇOCUKLARA NASIL KAZANDIRILIR?

"emir bi'l-ma`rûf nehiy ani'l-münker" her Müslümanın görevidir, dolayısıyla Müslüman sorumsuz olamaz.

Sorumlulukla İlgili Ayetler:
“İnsanlar, ’iman ettik’ demekle, hiç denenmeden hemen bırakılıvereceklerini mi zannediyorlar?” (29/Ankebut, 2)
"Biz emaneti, dağlara taşlara teklif ettik, onlar bu emaneti taşımaya yanaşmadılar. Bunu insan yüklendi" (el-Ahzâb 33/72
"Cinleri ve insanları, bana ibadet etsinler diye yarattım" (ez-Zâriyât 51/56)

HAC VE KURBAN
İslam'ın beş şartından biri de hac ibadeti olduğu için serveti ve sağlığı müsait olan müslümanlar, diğer şartlar da bulunduğunda bu ibadeti yerine getiriyorlar. Bu arada farz olan haccı yaptıktan sonra bir daha hac ibadeti yaparak sevap kazanmak isteyenler (nafile olarak) hacca gidiyorlar. Önemli bir ibadet olduğu ve Hz. Peygamber tarafından teşvik edildiği için umre ibadeti de yapıyor, bu maksatla yıl boyunca kutsal topraklara akın ediyorlar.

MEBRUR OLMUŞ BİR HAC

Diğer tüm ibadetlerin "makbul olması" istenir. Fakat sıra hacca gelince "makbul"ün yerini "mebrur" (doğru-dürüst yapılmış, sırrına erilmiş, hakkı verilmiş, amacına ulaşmış, kalite katılmış, iyilerin haccına dahil edilmiş) hac alır. Tıpkı, diğer ibadetler için kullanılmayan "semboller" (şe'âir) kavramının hacca tahsis edilmesi gibi. Bu istisnai kavramlar, haccın tüm ibadetler içerisindeki müstesna konumunu ifade ederler.
Bir istisna daha var: Diğer ibadetlerin aksine, hac çağrısı, "insanlığa" yönelik bir çağrıdır. Hz. İbrahim'e "İnsanlığa hac için çağrı yap!" ayetinde de, "Ona ulaşmaya güç yetirebilen herkese beyti haccetmek, Allah'ın insanlık üzerindeki hakkıdır" ayetinde de bu açıktır.

Kullanıcı girişi

Kimler yeni

  • darlanaashwhvddzdjk
  • jorgesauerlwvrjqn
  • janispulliamngotejms
  • elizabethr05zltnlsaa
  • racheler08yuuzom

Reklam

Günlük Sayaç

Reklam

Kimler çevrimiçi

Şu an 0 kullanıcı ve 0 ziyaretçi çevrimiçi.

Reklam